sexygame66
slot1234.gif expire 01-07-2019
ufa678
168
Anti-Terroriem Special Force พากย์ไทย EP1 – EP8

0

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน (Anti-Terroriem Special Force) เป็นเรื่องราวของหน่วยทหารจีนที่คอยปกป้องและรักษาความสงบของประเทศ และนอกจากพวกเขาจะต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศแล้ว พวกเขายังต้องฝึกฝนร่างกายให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์  พร้อมเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่หน่วยทหารนี้ต้องเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาเพื่อความสงบสุขของประเทศนี้.


ตัวอย่าง ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน Anti-Terroriem Special Force พากย์ไทย

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP1

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP2

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP3

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP4

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP5

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP6

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP7

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP8

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP9

ทีมระห่ำ พิฆาตทรชน พากย์ไทย EP10

 


ซีรีย์น่าดู