slot1234.gif expire 01-07-2019
ufa678
168


จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย Ep.1 – Ep.37

0

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย พบกับซีรีส์ประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริง เกิดขึ้นในสมัยโซซอน ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเซจง ซึ่งในสมัยนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
“จางยองชิล” ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ ชื่นชอบการคิด การทดลองต่าง ๆ แต่เนื่องจากเกิดในชนชั้นต่ำทำให้ไม่มีใครยอมรับความสามารถของเขา อีกทั้งยังโดนกลั่นแกล้งตลอดเวลา จนวันหนึ่งพระเจ้าเซจง กษัตริย์ผู้มีมุมมองกว้างไกล ได้มองเห็นความสามารถของยองซิลโดยไม่สนใจเรื่องชนชั้น พร้อมนำตัวเขาไปในวังหลวง มอบโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถโดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น มาตรวัดน้ำฝน เครื่องตวงน้ำ เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ ลูกโลกจำลอง ฯลฯ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโซซอน


ตัวอย่าง

 

 

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP1

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP2

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP3

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP4

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP5

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP6

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP7

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP8

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP9

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP10

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP11

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP12

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP13

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP14

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP15

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP16

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP17

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP18

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP19

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP20

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP21

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP22

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP23

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP24

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP25

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP26

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP27

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP28

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP29

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP30

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP31

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP32

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP33

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP34

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP35

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP36

จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน Jang Yeong sil พากย์ไทย EP37

ซีรีย์น่าดู