Saimdang Light Diary พากย์ไทย EP1 – EP38 [จบ]Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย

การกลับมาของ พบกับ ลียองเอ จากแดจังกึม กับเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ หนึ่งในสตรี ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด ในประวัติศาสตร์เกาหลี “ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์

จากตำนานเล่าขานสู่เรื่องราวความรักที่ถ่ายทอดผ่านหน้าจอ แม้ว่า ชิน ซาอิมดัง แทบไม่มีบันทึกประวัติไว้เลย กระทั่งชื่อจริงก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ มีบันทึกชื่อจริงของเธอว่า ชิน อินซอน (ชิน เป็นนามสกุล) แต่ก็ไม่มีเอกสารยืนยันที่แท้จริง เหตุที่แทบไม่มีเรื่องราวบันทึกไว้ เพราะเธอเป็นผู้หญิงในสมัยโชซอนที่ยึดหลักขงจื้อนำทางประเทศ ยุคนั้นเชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพียงช้างเท้าหลัง ควรเป็นภรรยาหรือเป็นลูกสาวที่ดีในบ้านเท่านั้น ไม่สามารถมีบทบาทในสังคมได้ ผู้หญิงสามัญชนยุคนั้นจึงแทบไม่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลย แต่สิ่งที่ประจักษ์อยู่จวบจนปัจจุบันคือ ผลงานศิลปะของเธอที่หลงเหลือมาสู่ปัจจุบัน ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนยุคใหม่ มีการนำเรื่องราวและผลงานของเธอมาผูกเรื่องร้อยเรียงเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์

ตัวอย่าง

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep1 / สำรอง EP1

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep2 / สำรอง EP2

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep3 / สำรอง EP3

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep4 / สำรอง EP4

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep5 / สำรอง EP5

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep6 / สำรอง EP6

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep7 / สำรอง EP7

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep8 / สำรอง EP8

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep9 / สำรอง EP9

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep10 / สำรอง EP10

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep11 / สำรอง EP11

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep12 / สำรอง EP12

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep13 / สำรอง EP13 / สำรอง 13 / ตอน13

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep14 / สำรอง EP14 / สำรอง 14 / ตอน14

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep15 / สำรอง EP15 / สำรอง 15 / ตอน15

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep16 / สำรอง EP16 / สำรอง 16 / ตอน16

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep17 / สำรอง EP17 / สำรอง 17 / ตอน17

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep18 / สำรอง EP18 / สำรอง 18 / ตอน18

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep19 / สำรอง EP19 / สำรอง 19 / ตอน19

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep20 / สำรอง EP20 / สำรอง 20 / ตอน20

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep21 / สำรอง EP21 / สำรอง 21 / ตอน21

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep22 / สำรอง EP22 / สำรอง 22 / ตอน22

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep23 / สำรอง EP23 / สำรอง 23 / ตอน23

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep24 / สำรอง EP24 / สำรอง 24 / ตอน24

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep25 / สำรอง EP25 / สำรอง 25 / ตอน25

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep26 / สำรอง EP26 / สำรอง 26 / ตอน26

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep27 / สำรอง EP27 / สำรอง 27 / ตอน27

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep28 / สำรอง EP28 / สำรอง 28 / ตอน28

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep29 / สำรอง EP29 / สำรอง 29 / ตอน29

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep30 / สำรอง EP30 / สำรอง 30 / ตอน30

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep31 / สำรอง EP31 / สำรอง 31 / ตอน31

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep32 / สำรอง EP32 / สำรอง 32 / ตอน32

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep33 / สำรอง EP33 / สำรอง 33 / ตอน33

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep34 / สำรอง EP34 / สำรอง 34 / ตอน34

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep35 / สำรอง EP35 / สำรอง 35 / ตอน35

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep36 / สำรอง EP36 / สำรอง 36 / ตอน36

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep37 / สำรอง EP37 / สำรอง 37 / ตอน37

Saimdang Light Diary ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ พากย์ไทย Ep38 / สำรอง EP38 / สำรอง 38 / ตอน38

{จบ}

ซีรีย์น่าดู
Comments
Loading...