168vip
sagame66
sagame66
ufa678
sexygame66

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย EP1 – EP55 [จบ]

ซีรีย์จีน ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ เรื่องย่อ ในขณะที่พยายามจะนำดาบวานจุนบรรพบุรุษของเธอลู Zhao ยาวถูกซุ่มโจมตีโดยสิบนิกายที่เป็นอมตะและเชื่อว่าหลี่เฉินหยานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากเข้าใจผิดว่าเขาเป็นลูกชายของผู้นำลัทธิก่อนหน้านี้ ห้าปีต่อมาหลี่เฉินหลันดำรงตำแหน่งผู้นำลัทธิและ Zhao Yao ตัดสินใจแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกฝน Qin Zhi Yan แม้จะตกหลุมรักเขาแทนอย่างช้าๆ


AA-Gif

ตัวอย่าง ซีรีย์จีน The Legends (2019)


ดูซีรีย์ ซีรีย์จีน ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ

 

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.1

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.2

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.3

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.4

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.5

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.6

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.7

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.8

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.9

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.10

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.11

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.12

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.13

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.14

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.15

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.16

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.17

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.18

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.19

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.20

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.21

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.22

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.23

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.24

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.25

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.26

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.27

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.28

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.29

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.30

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.31

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.32

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.33

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.34

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.35

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.36

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.37

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.38

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.39

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.40

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.41

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.42

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.43

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.44

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.45

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.46

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.47

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.48

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.49

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.50

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.51

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.52

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.53

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.54

Zhao Yao เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.55

AA-Gif

AA-Gif
ซีรีย์น่าดู